Oddział Chirurgii OgÓlnej Z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym I Pododdziałem Urologicznym

no image Oddział Chirurgii OgÓlnej Z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym I Pododdziałem Urologicznym jest poradnią zlokalizowaną w miejscowości Lublin. Za jej działanie odpowiada Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Lublinie. To jedna spośród 1306 poradni medycznych zlokalizowanych w tej miejscowości. Jej specjalizacją jest endoprotezoplastyka. Szpital prowadzi w sumie 54 poradnie. Placówka znajduje się pod adresem: Ul Grenadierów 3, kod pocztowy 20-331. Numer telefonu umożliwiający kontakt ze szpitalem to: 817285523.
Klinika Hematologii Z Pododdziałem Chorób Naczyń screen

Klinika Hematologii Z Pododdziałem Chorób Naczyń

Klinika Hematologii Z Pododdziałem Chorób Naczyń jest poradnią zlokalizowaną w miejscowości Białystok. Za jej...
Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządów Ruchu screen

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządów Ruchu

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządów Ruchu jest poradnią zlokalizowaną w miejscowości Poznań-Stare Miasto....