Rehabilitacja po artroskopii kolana

Przyczyny i objawy artroskopii kolana

Artroskopia kolana jest zabiegiem, który dziś jest najchętniej wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu schorzeń stawu kolanowego. Jest on mało inwazyjny, skuteczny i pozwala pacjentowi szybko wrócić do normalnej aktywności. Zabieg taki trwa od pół do półtorej godziny, w zależności od rodzaju schorzenia, a także zakresu operacji. Po mniej skomplikowanych zabiegach pacjent może opuścić szpital tuż po ustąpieniu znieczulenia, a tym samym normalnie obciążać operowaną kończynę.

W przypadku poważniejszych zabiegów zalecana jest kilkugodzinna, a czasem kilkudniowa obserwacja. Artroskopia dotyczy na tyle różnorodnych uszkodzeń stawu, że nie można też ogólnie określić leczenia poszpitalnego. Czasem praktycznie ono nie występuje, a w innych sytuacjach konieczne jest ograniczenie obciążania kończyny, specjalne ćwiczenia czy nawet gipsowe unieruchomienie. Zabieg artroskopowy jest na tyle mało inwazyjny, że znacznie skraca czas rehabilitacji, co związane jest z niewielkimi ranami. Każdy pacjent ustalany ma indywidualny program rehabilitacji, który wyznacza kolejne cele, które mają być osiągane w określonych odstępach czasu.